Context | Speciale opvoedingsondersteuning

Bijeenkomst voor ouders van een thuiszittend kind op 23 juni


EXPERTISE CENTRUM (BIJNA) THUISZITTERS FLEVOLAND

Op dinsdag 23 juni organiseren ABC-Studiesucces en Context Speciale Opvoedingsondersteuning in Dronten een avond voor ouders uit de regio Flevoland en omstreken over (bijna) thuiszitproblematiek.

In Nederland, maar ook in en rondom Flevoland, is een groeiende groep kinderen waarvoor het onderwijs niet passend is. Deze kinderen komen vaak gedeeltelijk of volledig thuis te zitten. In samenwerking met elkaar hebben ABC-Studiesucces en Context Speciale Opvoedingsondersteuning het Expertise Centrum Thuiszitters Flevoland opgericht.
Het doel van het Expertise Centrum is ondersteuning, advies, ontmoeting, begeleiding en hulp bieden, welke ook werkelijk beweging veroorzaakt binnen het gezin. Praktische hulp, samen aan de slag, ondersteuning en begeleiding, zeker óók in de thuissituatie als dat de wens is, is onze kracht.

Wil je meer horen over het Expertise Centrum Thuiszitters Flevoland? Ben je op zoek naar advies, begeleiding? Of wil je gewoon een avond andere ouders ontmoeten die met dezelfde zorgen en problemen te maken hebben? Kom dan op dinsdag 23 juni naar Dronten!


Lees meer...

Programma:

19.30: Start met koffie / thee
19.45: opening door Lex Hupe van HartverwarmendWijs over thuiszitproblematiek
20.15: Marije van Baal en Jolanda Opstal vertellen over hun achtergrond en het Expertisecentrum
20.30: Uitwisselen van verhalen
21.00: Brainstormen over behoeften en vragen vanuit ouders en kinderen, ook gericht op de aankomende vakantieperiode
21.30: CoolXperience voor de vakantie
21.45: afsluiting met een drankje

Opgeven voor deze avond kan via: expertisecentrumflevoland@outlook.com
Heb je nog vragen? Mail gerust via bovenstaand mailadres of bel:
Marije - 06 17076622, bereikbaar op donderdagmiddag en vrijdag.
Jolanda - 06 37447977, bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag.

Made by Anno login op ContextFlevoland.nl