Context | Speciale opvoedingsondersteuning

Context begeleidt ook thuiszitters !


Als je kind thuis komt te zitten of meer thuis zit dan op school, heeft dat een grote impact op je kind, jou als ouder en op jouw gezin als geheel. Vaak spreken ouders hier weinig over met andere ouders, krijgen negatieve reacties als 'maar jij bepaalt toch of je kind naar school gaat?' en raken ouders in moeilijkheden met hun baan en sociale contacten. Want een kind dat thuis zit, vraagt veel van jou als ouder. Context is daarom sinds september '14 de samenwerking aangegaan met ABC-studiesucces, om thuiszitters en hun gezin te begeleiden in de breedste zin van het woord.

Lees meer...

Wat hebben jullie nodig, is de vraag die centraal staat. Meegaan naar een gesprek op school, zoeken naar de juiste zorgverleners voor je kind, samen nadenken over omgaan met het gedrag van je kind, aandacht voor jouw proces als ouder middels coaching, maar ook praktisch: je kind uit bed halen 's ochtends om die druk even van jou als ouder af te halen, aan de slag met jouw kind om een activiteit te hebben waar hij of zij naar toe kan leven en zin in heeft of misschien zelfs wel een stuk onderwijs, thuis, om niet te ver achter te raken op school en om wel te blijven leren. Op deze site vind je meer informatie onder de tabbladen.

Made by Anno login op ContextFlevoland.nl