Context | Speciale opvoedingsondersteuning

Theraplay Therapie bij Context


Theraplay Therapie is een vorm van psychotherapie waarbij de ouder-kind relatie centraal staat. Maakt jouw kind moeilijk contact door een vorm van autisme? Zijn er problemen bij jouw kind die door professionals aangemerkt worden als hechtingsproblematiek? Verloopt het hechtingsproces bij een adoptief- of pleeg- kind moeizaam? Wil je er direct voor zorgen dat jouw kind zich goed hecht bij adoptie of pleegzorg? Laat jouw kind zelfregulatieproblemen zien, als agressie of juist sterk terugtrekken? Informeer dan bij Context naar Theraplay Therapie en kijk samen of dit passend zou zijn voor jullie situatie.


Made by Anno login op ContextFlevoland.nl