Context | Speciale opvoedingsondersteuning

Theraplay veel gevraagde therapievorm


17 november - Theraplay therapie is veel onder de aandacht door de prachtige resultaten die deze therapie biedt en daarnaast door het toegenomen besef dat het gedrag van kinderen verband heeft met de ouder-kind-relatie. Door te werken aan de relatie en de aandacht te richten op verbinding, kan het kind zich weer gaan ontwikkelen zoals wij hem of haar dat toe wensen! Steeds meer instanties nemen kennis van het gegeven dat Theraplay naast inzetten bij (hechtingsgerelateerde-)gedragsproblematiek, ook resultaat geeft bij kinderen met een autisme spectrum stoornis of spraak-taal-ontwikkelingsproblemen. Ook hierbij is verbinding, met daaruit voortkomend communicatie, het sleutelwoord.

OP DIT MOMENT IS HET NIET MOGELIJK AAN TE MELDEN VOOR THERAPIE, omdat alle therapieplekken vol zijn.  


Made by Anno login op ContextFlevoland.nl