Context | Speciale opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning op maat


Ondersteuning is een woord dat kan staan voor vele vormen van begeleiding of hulp. 
Ondersteuning is voor ieder kind en voor iedere ouder uniek. Geen situatie is hetzelfde, geen kind is hetzelfde, geen ouder is hetzelfde. 

Via de gemeentelijke zorg (Jeugdwet) van de gemeente Dronten is opvoedingsondersteuning op maat een veel ingezette vorm van begeleiding door Context voor kinderen/gezinnen. De bekostiging komt vanuit de gemeente, maar als ouder heb je zelf de regie over de manier waarop de begeleiding ingezet wordt. 
Mogelijkheden die benut kunnen worden zijn:

-individuele thuisbegeleiding van jouw kind, gericht op doelen die we samen stellen
-begeleiding van jouw kind bij Context, middels activiteiten, gesprekken en bewustwording
-Theraplay® Therapie
-ouder begeleiding gericht op omgaan met gedrag
-ouder begeleiding gericht op het waarom van het gedrag van het kind
-ouder begeleiding gericht op de emotionele kant die het gedrag van het kind oproept en teweegbrengt
-praktische ouder begeleiding (ondersteuning bij gesprekken met instanties, ondersteuning in moeilijke situaties of bij het maken van keuzes)
-een combinatie van alle vormen,
of mogelijkheden die elkaar opvolgen.
Samen kunnen wij kijken wat het beste bij jouw situatie past. 

'Opvoedingsondersteuning is situatie- en persoonsafhankelijk, daarom biedt Context opvoedingsondersteuning op maat. Jij weet immers het beste waar jij precies behoefte aan hebt!'


Opvoedingsondersteuning op maat
Made by Anno login op ContextFlevoland.nl