Context | Speciale opvoedingsondersteuning

Tarieven


Vergoeding: 
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen hun vraag stellen daar waar zij dat willen: bij de huisarts, de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin of de school. In iedere gemeente wordt er daarna volgens een vastgesteld plan actie ondernomen om jou te helpen met jouw ondersteuningsvraag. De mensen bij wie jij je zorgvraag neer legt, kunnen jou naar de juiste contacten verwijzen. Voor meer informatie over deze werkwijze binnen de gemeente Dronten of jouw eigen gemeente, klik onderaan de pagina op 'lees meer'.

Geen vergoeding vanuit de gemeente:
Kom je niet voor de vergoeding via de gemeente in aanmerking, dan kun je de kosten van de opvoedingsondersteunende coaching, de individuele begeleiding of het Theraplay Traject bij de belastingaangifte opvoeren als buitengewone uitgaven.

Kennismakingsgesprek € 30,00 per uur
Opvoedingsondersteunende oudercoaching € 60,50 per uur
Gezinscoaching: € 100,00 per uur bij jullie thuis
Kindercoaching: € 60,50 per uur
Gesprekken met derden (bijv. school): € 90,75 per uur incl. verslaglegging
Telefonische afspraak: € 30,25 per half uur
Onderwijs aan thuiszittend kind:  € 60,50 per uur
Theraplay Therapie traject Op aanvraag
  Alle prijzen zijn inclusief BTW
Reiskosten: Buiten Dronten €0.19 p/km


Annulering afspraak:
Wil je een consult annuleren of verzetten, dan wil ik je vragen dit 24 uur van tevoren telefonisch (spreek eventueel de voice mail in) of schriftelijk via e-mail te doen (als ik de mail bevestig heb ik de afzegging ontvangen). Wanneer dit niet het geval is, breng ik de helft van het tarief in rekening. 

 


Lees meer...

Gemeente Dronten.

De Gemeente Dronten heeft besloten dat, ongeacht waar de vraag binnenkomt, de werkwijze altijd hetzelfde is en altijd naar één punt gestuurd wordt. Dit noemen zij de “Dronter Koers”. Door inzet van de Dronter Koers werkt de gemeente met haar partners (zoals de huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de school, e.a.) in een samenwerking vraag- en resultaatgericht. Dit moet zorgen voor kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor inwoners.

Wijknetwerken in Dronten 
De Dronter Koers is vorm gegeven met wijknetwerken. Elk wijknetwerk bestaat uit allerlei professionals die hulp en ondersteuning bieden, aangevuld met maatschappelijke organisaties die ook een belangrijke rol vervullen in een wijk. Denk daarbij aan bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, kerken en moskeeën. De kern van ieder wijknetwerk wordt gevormd door de zogenaamde “gidsen”. Gidsen zijn professionals die bevoegd zijn om hulp in te zetten die niet voor iedereen vrij toegankelijk is. Bovendien zijn zij,  in gezinnen met veel hulpvragen, het aanspreekpunt voor zowel het gezin als de betrokken professionals. Hiermee geeft de gemeente vorm aan het principe: één gezin, één plan, één regisseur. De betrokkenen in het wijknetwerk ontmoeten elkaar op de momenten dat dit nodig is, bij het oplossen van een vraag van een inwoner.

Hoe kom je met jouw ondersteuningsvraag bij een 'Gids' in Dronten terecht? 
Via je huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of school kun je doorverwezen worden naar zorg. Is jouw ondersteuningsvraag niet op te lossen met kortdurende hulp, dan word je in contact gebracht met een Gids. De gidsen houden onder andere spreekuur bij de huisartsen. Via de assistente van de huisarts kun je een gesprek bij hen aanvragen. Zij worden in de huisartspraktijk 'Praktijk Ondersteuner Huisartsen' betreft jeugd, genoemd. Het is goed om jouw ondersteuningsvraag eerst door de huisarts of een andere partij te laten bekijken, zodat je direct bij de juiste persoon of instantie terecht komt.   

Context Speciale Opvoedingsondersteuning heeft een overeenkomst getekend met de Gemeente Dronten. Dit betekent dat, wanneer je zorg van Context wilt ontvangen, dit mogelijk is vanuit het gemeentelijke zorg budget*. De gemeente betaalt dan de kosten. Vraag hier naar bij jouw ‘Gids’.

*hiervoor heb je een beschikking van de gemeente nodig, via de 'Gids'.

Woon je binnen een andere gemeente:
In iedere gemeente is de zorg, na invoering van de nieuwe Wmo, anders geregeld. Informeer bij jouw gemeente naar de invulling hier van. Op de website van de betreffende gemeente is hier altijd informatie over te vinden, wanneer je zoekt op termen als 'zorg','opvoeding', 'jeugd', 'kinderen', 'ondersteuning'. In alle gemeenten is de huisarts in ieder geval op de hoogte hoe je terecht kunt komen in het zorgnetwerk. 

Tarieven
Made by Anno login op ContextFlevoland.nl