Context | Speciale opvoedingsondersteuning

TheraplayŽ Therapie


Theraplay® is psychotherapie gericht op de ouder-kind relatie. De therapie bestaat uit speels en vrolijk samenspel.
Theraplay® is samen veel plezier maken! 
Door dit gezamenlijk plezier zal het gedrag van het kind zich positief gaan ontwikkelen. Juist wanneer er weinig of te weinig plezierige momenten thuis meer zijn; Theraplay® helpt ouder/verzorger en kind weer op de positieve weg te zetten! 

Of je kind nu 1, 3, 8, 14 of 16 jaar is, samenspel is altijd een reden tot veel plezier en contact. Theraplay® is een effectieve therapie voor kinderen van alle leeftijden, bij sociale en emotionele problemen en bij ontwikkelings- en gedragsproblemen.
Hierbij kun je denken aan naar binnen gerichte gedragsproblemen, zoals teruggetrokkenheid, neerslachtigheid, angst of verlegenheid.
Maar ook aan naar buiten gerichte gedragsproblemen, zoals boosheid, acting-out, opstandig gedrag en contact- en hechtingsproblemen.
Theraplay® wordt vaak ingezet bij kinderen waar andere therapie geen of onvoldoende verbetering heeft gegeven en wanneer kinderen zich verzetten tegen therapie. 

Vanwege de nadruk op het bevorderen van gehechtheid en het verbeteren van contact is Theraplay ook zeer geschikt voor pleeggezinnen en adoptiegezinnen.
 

'Theraplay® is een therapie waar het kind en de ouder/verzorger weer plezier met elkaar gaan ervaren, waardoor het gedrag van het kind positief verandert!'
 


Lees meer...

Waar komt Theraplay® vandaan?
Theraplay is gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby en daarnaast op nieuwe, recente theorieën, hersenonderzoek en intersubjectiviteitsonderzoek (gaat om gedeelde betekenis kunnen geven aan een ervaring en het kunnen ervaren van verbondenheid). Theraplay® is ontwikkeld door Ann Jernberg en Phyllis Booth, in Amerika. De therapie wordt in veel landen ter wereld succesvol ingezet om de relatie tussen ouder en kind te versterken en daardoor gedragsproblemen te veranderen.  Ook in Nederland staat Theraplay® de laatste jaren steeds meer in de belangstelling en hebben veel ouders en kinderen al mogen ervaren dat het leuk is om Theraplay® te krijgen en op een andere manier met elkaar om te leren gaan.

Wat gebeurt er tijdens Theraplay® therapie?
Tijdens de therapie wordt er gespeeld. Woorden zijn niet altijd nodig. Met Theraplay veranderen we hoe ouder en kind naar zichzelf kijken en naar elkaar kijken, oftewel: het intern werkmodel van beiden. Het is belangrijk dat het kind positieve gevoelens over zichzelf kan hebben en ook dat de ouder dit over het kind kan voelen en over zichzelf, met betrekking tot opvoeden. Door spel laten we het kind een gedeeld plezier met de ouder ervaren, waardoor dit (weer) tot stand kan komen.

De activiteiten die gedaan worden vallen onder vier dimensies:
-structuur: zorgt er voor dat de wereld veilig en georganiseerd aanvoelt
-betrokkenheid: verbondenheid met het kind
-verzorging: zeker stellen dat het kind zich lichamelijk goed voelt
-uitdaging: er voor zorgen dat het kind succesvol is, kan zijn.

De structuur biedende activiteiten geven veiligheid, organisatie en helpen het kind zichzelf te kalmeren, doordat de ouder/verzorger het kind helpt zich weer prettig te gaan voelen.
De betrokkenheid biedende activiteiten zorgen voor verbinding, afstemming en gedeeld plezier.
De verzorgende activiteiten zijn troostend, kalmerend, rustgevend en bieden zekerheid, zoals bijvoorbeeld wiegen, voeden, knuffelen, vasthouden.
Dit zorgt er voor dat de wereld veilig is, voorspelbaar, warm en zeker.
De uitdagende activiteiten vereisen samenwerking. Ze moedigen het kind aan om milde risico's te nemen, aansluitend bij het ontwikkelingsniveau. 

Waarom concentreren op mijn relatie met mijn kind als het gedrag van mijn kind het probleem is?
De meeste therapieën werken in de eerste plaats alleen met het kind of  met de ouder aan het omgaan met het kind-gedrag. De gedachte van Theraplay® therapie is anders. We gaan er vanuit dat de manier waarop het kind over zichzelf en jou denkt en voelt en hoe jij over jouw kind, de belangrijkste focus is van de behandeling. Jullie relatie met elkaar is het meest invloedrijke element voor verandering! Hoewel sommige problemen in het kind kunnen zitten (een zintuiglijk probleem, een autisme spectrum stoornis of trauma bijvoorbeeld) maakt de manier van omgaan met elkaar het grote verschil. In de Theraplay® sessies helpen we het kind ervaren dat relaties positief en leuk kunnen zijn en dat zijn of haar behoeften begrepen worden. Dit zal het kind helpen zich meer samenwerkend op te stellen en het leren beter in te kunnen spelen op jou als ouder en op anderen. 

Terugkoppeling naar ouder(s)/verzorger(s) en hun rol in de therapie
Als ouder word je sterk betrokken en krijg je met regelmaat een terugkoppeling van het verloop van de therapie. Theraplay®  wordt altijd op videocamera opgenomen. We gaan er tijdens de terugkoppeling momenten samen voor zitten om opvallende beelden te bekijken, waarbij de therapeut uitleg geeft over het hoe en waarom van de reactie van het kind. Daarnaast krijg je als ouders handreikingen hoe met deze reacties om te gaan en kunnen we samen kijken wat voor jullie werkt. Na verloop van tijd komt het moment dat het kind er klaar voor is dat de ouder/verzorger mee gaat doen in de therapie.  Stapsgewijs wordt dit opgebouwd en ook hier word je zorgvuldig in begeleid. De rol van de ouder/verzorger wordt richting het eind van de therapie steeds groter. De ouder gaat uiteindelijk zelf leren de activiteiten met het kind volledig vorm te geven, binnen de therapiesessie.  Hierdoor leer je welke spel-activiteiten ook thuis ingezet kunnen worden, naar aanleiding van de behoeften van het kind.

Bevoegdheid en kwaliteit
Wanneer je er voor kiest om Theraplay® therapie te volgen bij Context, is het goed te weten dat ik het als therapeute belangrijk vind de kwaliteit van de therapie te waarborgen. Ik ben gecertificeerd en bevoegd om Theraplay® toe te passen binnen mijn begeleiding en behandeling, als volledig gecertificeerd Theraplay® Therapist. Om mijzelf te blijven ontwikkelen en de kwaliteit van mijn therapie hoog te houden, maak ik onder andere gebruik van collegiale consultatie, waarbij ik binnen 'Theraplay Flevoland' samenwerk met Yvette Dilling (www.yvettedillingtherapie.nl) en Marja Appel (www.psycholoogappel.nl). Wij hebben de mogelijkheid tot het delen van videobeelden of bespreken casuïstiek en wij geven elkaar extra inzichten en kennis. Binnen deze collegiale consultaties geldt vanzelfsprekend geheimhouding en de videobeelden worden niet verstrekt aan de collega's. 
 
Nieuwsgierig geworden naar Theraplay®?
Ook op internet is hier meer over te vinden. De nederlandse website is een samenvatting van de amerikaanse website. Het is de moeite waard om ze beiden eens te bezoeken en om het filmpje te bekijken.
www.theraplay.nl 
www. theraplay.org
Via YouTube is het fimpje 'werkt spelen als medicijn?' te vinden. Dit filmpje geeft een beeld van Theraplay. 

Wil je vrijblijvend een gesprek met mij hebben over de mogelijkheden van Theraplay® in jullie situatie? Via het tabblad 'contact' kun je telefonisch of per e-mail een afspraak met mij maken.


 

TheraplayŽ Therapie
Made by Anno login op ContextFlevoland.nl