Context | Speciale opvoedingsondersteuning

Thuiszitproblematiek


Context heeft een hart voor onderwijs, vanuit mijn onderwijskundige achtergrond als leerkracht binnen het (speciaal) onderwijs. Vanuit het gegeven dat er kinderen zijn waarbij het niet slaagt binnen de klas, zie ik scholen, ouders en kinderen worstelen met thuiszitproblematiek. Kinderen die maar voor een aantal uren naar school kunnen of kinderen die volledig thuis zitten: het vraagt veel van jou als ouder! De strijd die dit oplevert tussen gezin, werk/niet werken, school en instanties, is vaak langlopend en soms erg zwaar. De situatie, het kind en het gezin weer in beweging krijgen, dat is mijn kracht!

'Een gezin met een thuiszittend kind loopt tegen praktische-, emotionele-, sociale-, financiële- en juridische- problemen aan. Context helpt ouders en kind om de vastgelopen situatie weer in beweging te krijgen'
 

Lees meer...

Wanneer een kind thuis komt te zitten, zijn de verhoudingen binnen de driehoek school - kind - ouder, verstoord geraakt. Mijn doel is dit in balans te brengen, zodat het kind weer in zijn kracht komt te staan, en er in de toekomst weer mogelijkheden gecreëerd kunnen worden om een vorm van onderwijs te volgen. 

Context biedt: 
-Ondersteuning van ouders, in de breedste zin van het woord, rondom thuiszitproblematiek, middels een 'maatje'
-Individuele begeleiding bij het opbouwen van een dagritme voor het kind
-Individuele begeleiding van het kind bij problemen (gedrag, communicatie, verwerking)
-Individuele begeleiding van de ouder bij problemen (gedrag van het kind, communicatie, verwerking)
-Theraplay® therapie
-Thuisonderwijs (vanuit onderwijsbevoegdheid basisonderwijs tot eerste klas voortgezet onderwijs)
-Terug-naar-school Traject

Ondersteuning is voor ieder kind en ieder gezin anders. Samen bespreken en ontdekken we wat nodig is om jullie situatie weer in beweging te krijgen! 

 

Thuiszitproblematiek
Made by Anno login op ContextFlevoland.nl