Context | Speciale opvoedingsondersteuning

Trainingen en coaching

Als professional binnen het onderwijs, de kinderopvang, het kinder-, jeugdwerk of groepsbegeleiding, krijg je te maken met vernieuwingen, soms met bezuinigingen en tegelijk met gedragsproblematiek die bij kinderen aan de orde is. Context ondersteunt professionals persoonlijk, in teamverband of biedt workshops aan die ingezet kunnen worden voor ouders op bijvoorbeeld een ouderavond. 

Ondersteuning vanuit Context is met name geschikt wanneer jij als professional of wanneer jullie als team tegen problematiek bij kinderen aanlopen.
 

'Context biedt zowel individuele coaching als trainingen in teamverband, aan professionals die vanuit een nieuwe visie probleemoplossend willen werken'


Coaching

Wanneer jij professioneel met kinderen werkt, vraagt dat veel van jou. Met sommige kinderen heb je direct aansluiting en grip en bij andere kinderen loop je tegen een blokkade aan. Dit kan veel energie kosten en je zelfs het werkplezier ontnemen. Want wat als de problemen je boven het hoofd lijken te groeien en niemand de tip heeft die jou helpt dit kind te 'handelen'? Of wat als jouw probleem niet één kind omvat maar te maken heeft met een hele groep, zoals bijvoorbeeld wanneer het gaat om grenzen stellen, consequent zijn of orde houden?

Meer informatie? Lees meer

Workshop: Zie jouw kind door de bril die jij kiest!

Ouderavond organiseren? 

De Reversie Methode® is een prachtige manier om ouders of opvoeders inzicht te bieden in de belevingswereld van hun kind, en daarnaast te laten ontdekken dat dit een connectie heeft met hun eigen belevingswereld. Hierdoor ontdekken zij nieuwe mogelijkheden van opvoeden en hebben zij de mogelijkheid door een andere bril naar opvoeden te kijken. 

Deze workshop is een prachtige bewustwording die je ouders kunt bieden tijdens een ouderavond. Daarnaast kunnen jullie hier als professionals van mee genieten én profiteren!Meer informatie? Lees meer

Trainingen en coaching
Made by Anno login op ContextFlevoland.nl