Context | Speciale opvoedingsondersteuning

Wie ben ik


Jolanda Opstal-Boelens


Missie:
Mijn missie is de kinderen van deze tijd en hun opvoeders, zowel ouders als professionals, weer terug in hun kracht zetten op die momenten dat zij iemand nodig hebben die hen tijdelijk ondersteunt.

Voor wie:
Voor alle kinderen, in elke leeftijdcategorie. Schoolgaand of niet-schoolgaand. Met of zonder een diagnose.
Voor ouders, verzorgers en professionals, zoals opvoeders die werken binnen het onderwijs, de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, woonvoorzieningen en behandelcentra. Iedereen die opvoedend contact heeft met kinderen en waarbij hij of zij tegen problemen aanloopt en/of zich wil ontwikkelen.

Speciaal ook voor:
Ouders, verzorgers en kinderen die alles in de standaard hulpverlening al hebben geprobeerd, maar nog steeds niet het gewenste effect hebben bereikt.


Erkend gezins- en Kindercoach Reversie Methode DreamChild                                                                           Aangesloten bij Bewust Dronten


De Reversie methode®:
De ontwikkelaar van de Reversie methode ® is Sylvia Leegwater (voorheen: Roosendaal). Tot nu toe zijn er vooral coaches en trainers actief in het westen van Nederland, wat inhoudt dat ik op dit moment nog één van de weinige coaches/trainers ben in dit gedeelte van het land. Sylvia Leegwater is ook auteur en bekend van onder andere de boeken ‘Een moeilijk kind of een kind dat het moeilijk heeft’, ‘Handboek opvoeden: de kracht van het gezin’, ‘Mam, heb jij dat nou ook?’ en recent van het boek ‘Kind in zijn kracht’. Voor meer informatie over de Reversie methode kun je op de button Erkend Gezins- en Kindercoach klikken.

Voor meer informatie over mij, kun je hier onder verder lezen.


Lees meer...

Wie ben ik:
Mijn naam is Jolanda Opstal-Boelens. Al van jongs af aan is werken met kinderen iets dat bij mij hoort. Toen ik aan de opleiding MDGO-SPW begon, kreeg ik al snel een voorkeur voor het werken met kinderen die speciale behoeften hebben. Ik genoot van de stages binnen het Speciaal Onderwijs en dat ik daarna de leerkrachtenopleiding PABO zou gaan doen, stond van begin af aan vast voor mij. Na de PABO werkte ik binnen een reguliere basisschool. In deze tijd mochten wij het geluk ervaren zelf kinderen te mogen krijgen. Na 9 jaar regulier basisonderwijs, waarin de aandacht voor de speciale leerling steeds meer binnen de basisscholen werd gelegd, kwam het Speciaal Onderwijs opnieuw op mijn pad. Van 2009 tot en met 2015 heb ik met veel enthousiasme op een Cluster 4 school voor Speciaal Onderwijs gewerkt. Hier gaf ik les aan leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) of andere psychiatrische gedragsproblematiek, zoals MCDD, ODD, AD(H)D en hechtingsproblematiek. Daarnaast heb ik ervaring met kinderen die hoogbegaafd zijn. Door mijn werk binnen het Speciaal Onderwijs ontstond mijn verlangen om bij te kunnen dragen aan de uitdagingen die ouders, verzorgers en professionals ondervinden bij de opvoeding van kinderen.Dit resulteerde in het opzetten van mijn eigen praktijk voor opvoedingsondersteuning, Context, in 2014. Ik geniet er van om volwassenen en kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en van daar uit maakte ik de keuze om aan het werk te gaan met coaching en training. Omdat ik heb ervaren dat er voor kinderen met speciale behoeften te veel ‘standaard’ oplossingen aangedragen worden door hulpverleners, koos ik voor de opleiding Kinder- en Gezinscoach volgens de Reversie methode ®. Hiermee kan ik nu individuele ouders, professionals, kinderen en gezinnen begeleiden volgens deze methode. Hierna heb ik de opleiding Reversie methode ® trainer gevolgd, waarmee ik deze methode ook aan groepen ouders of professionals mag en kan uitdragen. Daarnaast heb ik bij HartverwarmendWijs een training gevolgd om ouders en scholen nog beter te kunnen ondersteunen bij alles wat zich aandient rondom thuiszitproblematiek. In 2015 ontstond vanuit het werken met de kinderen binnen mijn praktijk de wens om meer te kunnen betekenen voor ouders en kinderen waar problematiek speelt rondom de ouder-kind relatie en hechting. Dit resulteerde in het volgen van de opleiding tot Theraplay® Therapeut, waarvoor ik nu mijn ervaringsuren verder opdoe, om therapeut in de hoogste graad genoemd te mogen worden. 

Aangesloten bij Bewust Dronten

Made by Anno login op ContextFlevoland.nl