Context werkt met erkende methodes

Context werkt met de erkende behandelmethodes Theraplay®, MatriXmethode, EFT relatietherapie en EFFT gezinstherapie. Deze professionele methodieken zijn er op gericht om de relatie tussen partners of ouder en kind te verbeteren en weer baas te worden en regie te krijgen over de eigen gedachten, gevoelens en handelen.

Theraplay®

Theraplay® is een therapie waarin gewerkt wordt aan de relatie tussen ouder en kind. Door samen op een ontspannen en speelse wijze opdrachten te doen, wordt versterkt of ontwikkeld dat ouder en kind: 

  • beter afstemmen op elkaar
  • elkaar leren begrijpen en zien
  • zich veilig en rustig voelen bij elkaar
  • een positief beeld hebben van elkaar

MatriXmethode

De MatriXmethode leert jou en je kind de baas te worden of regie te hebben over je eigen gedachten, gevoelens en handelen. Emoties, trauma en angst zijn eigen gevoelens die in gang gezet worden:

  • bij de herinnering aan iets, of
  • bij de gedachte aan iets wat zou kunnen gaan gebeuren.

Dit komt door de manier waarop je het opgeslagen hebt in je hoofd.


EFT relatietherapie

Iedere relatie kent haar eigen problemen en uitdagingen. Dat is heel normaal en zelfs gezond; jullie zijn tenslotte twee verschillende mensen. Worden de problemen steeds groter en zwaarder, duren ze al lange tijd en komen jullie er samen niet meer uit? Dan is EFT relatietherapie wat voor jullie. 

 

Emotionally Focused Therapy is een relatietherapie, gericht op emoties en de verbinding tussen jou en je partner.

EFFT gezinstherapie

Gesprekken tussen ouder en kind gaan bij problemen vaak vooral over het gedrag dat je als ouders storend, problematisch of zorgelijk vindt. Dit leidt veelal tot ruzies met elkaar of juist tot terugtrekken en slecht met je kind in contact kunnen komen. 

Vooral in de pubertijd is dit een zorg binnen veel gezinnen.

 

Emotionally Focused Family Therapy is een gezinstherapie die gericht is op de verbinding tussen ouder en kind.