Context werkt met erkende methodes

Theraplay®

Theraplay® is een therapie waarin gewerkt wordt aan de relatie tussen ouder en kind. Door samen op een ontspannen en speelse wijze opdrachten te doen, wordt versterkt of ontwikkeld dat ouder en kind: 

  • beter afstemmen op elkaar
  • elkaar leren begrijpen en zien
  • zich veilig en rustig voelen bij elkaar
  • een positief beeld hebben van elkaar

MatriXmethode

De MatriXmethode leert jou en je kind de baas te worden of regie te hebben over je eigen gedachten, gevoelens en handelen. Emoties, trauma en angst zijn eigen gevoelens die in gang gezet worden:

  • bij de herinnering aan iets, of
  • bij de gedachte aan iets wat zou kunnen gaan gebeuren.

Dit komt door de manier waarop je het opgeslagen hebt in je hoofd.