Context werkt met EFFT gezinstherapie

Gesprekken tussen ouder en kind gaan bij problemen vaak vooral over het gedrag dat je als ouders storend, problematisch of zorgelijk vindt. Dit leidt veelal tot ruzies met elkaar of juist tot terugtrekken en slecht met je kind in contact kunnen komen. 

Vooral in de pubertijd is dit een zorg binnen veel gezinnen. Jongeren ontwikkelen psychische problemen zoals depressie of er zijn heftige conflicten door probleemgedrag.

 

EFFT gezinstherapie kan ingezet worden bij: 

  • opvoedmoeilijkheden
  • pubertijd, jongvolwassenheid
  • identiteit- en genderproblemen
  • adoptie of pleeggezinplaatsing
  • lichamelijke, emotionele of psychische problemen van een gezinslid
  • ziekte of overlijden binnen het gezin of bij mensen die dichtbij staan
  • problemen van een gezinslid die invloed hebben op het hele gezin

Verbinding tussen ouder(s) en kind

Emotionally Focused Family Therapy is een gezinstherapie die gericht is op de verbinding tussen ouder en kind. Het doel is om het kind te leren emoties, moeilijke gevoelens en gedachten te delen met de ouder. De ouder leert om daar zo op te reageren dat het kind niet in de verdediging schiet en zich terugtrekt of boos wordt. Met behulp van deze therapie ontwikkelen ouder en kind samen een manier om emoties te reguleren en leren zij weer op elkaar vertrouwen. Hierdoor ontwikkelen beiden meer veerkracht en is het kind in de toekomst beter beschermd tegen blokkades en risico’s in zijn of haar ontwikkeling. 

 

Voor meer informatie kun je op de site van EFTNederland kijken.