Therapie voor kinderen met gedrags problemen

Als jouw kind een diagnose heeft als AD(H)D, Autisme, ODD, MCDD of hechtingsproblematiek, vraagt opvoeden veel energie van jou als ouder of verzorger. 

 

Ook als je kind deze diagnose niet heeft gekregen, maar de situatie in het gezin zo is opgelopen dat je niet meer weet hoe je verder moet, kan opvoeden voelen als een zware last. 

 

Context geeft gezinsgerichte ondersteuning, heeft veel ervaring met en kennis van gedragsproblematiek, en heeft gereedschap om samen de situatie op te lossen. CONText Verbindt het gezin

Het gezin als

basis

Het gezin is de basis in het leven van ieder kind. De plek waar kinderen opgroeien bepaalt hoe een kind in het leven staat. Tijdens het opgroeien maakt een kind dingen mee en doet het ervaringen op die hem of haar vormen. Ook de ouder van het kind is gevormd door zijn of haar ervaringen in het leven en doen ouder en kind ervaringen met elkaar op.

Op zoek naar een passende oplossing

Mijn naam is Jolanda Opstal. Ik help ouders het gedrag van hun zoon of dochter te begrijpen. Dit doe ik door samen met ouders te ontdekken wat hun kind nodig heeft. Hierna passen ouders dit toe. Dat kan samen met mij binnen therapiesessies, samen met mij in de thuissituatie of zelfstandig na een oudergesprek. Ik ben specialist op het gebied van hechting.

Context werkt met Theraplay®

Theraplay® is een therapie waarin gewerkt wordt aan de relatie tussen ouder en kind. Door samen op een ontspannen en speelse wijze opdrachten te doen, wordt versterkt of ontwikkeld dat ouder en kind: 

-beter afstemmen op elkaar

-elkaar leren begrijpen en zien

-zich veilig en rustig voelen bij elkaar

-een positief beeld hebben van elkaar